Strona główna >> Oferta szkoleń >> AutoCAD >> Kurs podstawowy 2D
.

:: AutoCAD 2d -podstawowy
AutoCAD
kurs podstawowy 2D
::

Informacje wstępne.

Wymagane umiejetności uczestników kursu: znajomość obsługi systemu Windows
Czas trwania kursu: około 25 godzin lekcyjnych
Zajecia odbywaja sie w blokach po piec godzin

Program szkolenia. Blok I.

Wprowadzenie do programu AutoCAD

 • Elementy ekranu AutoCAD'a, dostosowanie pasków narzedzi, menu glówne,
  menu kursora
 • Otwieranie, zapisywanie i zamykanie rysunków
 • Tworzenie szablonów i korzystanie z nich
 • Cofanie i odtwarzanie wprowadzonych polecen
 • Korzystanie ze skrótów klawiaturowych
 • Zapoznanie sie ze zmiennymi systemowymi
 • Czesciowe wczytywanie i otwieranie rysunku


Uklady wspólrzednych

 • Biegunowy i kartezjanski uklad wspólrzednych
 • Globalny i lokalny uklad wspólrzednych
 • Bezposrednie wprowadzanie odleglosci

Przestrzen robocza AutoCAD'a

 • Ustawienie granic rysunku
 • Formatowanie jednostek miary

Podstawowe elementy rysunkowe

 • Tworzenie rysunków przy uzyciu linii, okregów i luków
 • Rysowanie prostokatów, wieloboków, pierscieni, splajnów i punktów
 • Szkicowanie
 • Linie o nastawialnej szerokosci polilinie
 • Tworzenie i modyfikowanie multilinii

Ćwiczenia z poznanych technik projektowych

Program szkolenia. Blok II.

Ogladanie rysunku

 • Powiekszanie i przesuwanie w czasie rzeczywistym (NFRAGM i ZOOM)
 • Podglad dynamiczny
 • Praca w rzutniach sasiadujacych w obszarze Modelu
 • Odswiezanie i regenerowanie rysunku

Rysowanie precyzyjne

 • Dostosowanie skoku i siatki
 • Rysunek aksonometryczny
 • Lokalizacja punktów charakterystycznych na obiektach stale tryby lokalizacji
 • Uzycie funkcji Auto Track do rysowania obiektów wzgledem innych obiektów
 • Wykorzystanie linii konstrukcyjnych: prostej i pólprostej
 • Korzystanie z kalkulatora programu AutoCAD

Konstrukcja i modyfikacja obiektów na rysunku

 • Sposoby wyboru obiektów, szybki wybór
 • Edycja za pomoca uchwytów
 • Polecenia dokonywania zmian, modyfikacji polozenia i ksztaltu obiektów (usuwanie, kopiowanie, wymazywanie, przesuwanie, zmiana wielkosci obiektów, kopiowanierównolegle, tworzenie szyku prostokatnego i kolowego, lustrzane odbicie, obracanie, przerywanie, wydluzenie, ucinanie, rozbijanie, fazowanie i zaokraglanie)
 • Korzystanie z okna Cechy

Ćwiczenia z poznanych technik projektowych

Program szkolenia. Blok III.

Zarzadzanie warstwami i wlasciwosciami obiektów

 • Tworzenie i filtrowanie warstw
 • Ustawianie biezacej warstwy
 • Widocznosc warstw w rysunku
 • Sterowanie kolorem i rodzajem linii
 • Korzystanie z paska narzedzi Przybory

Informacje i dane statystyczne

 • Pomiar odleglosci, powierzchni i wspólrzednych
 • Informacje o obiektach, czasie wykonania projektu, zasobach systemowych

Tworzenie napisów

 • Tekst prosty i akapitowy
 • Znaki szczególne
 • Edycja tekstu oraz cech linii tekstu
 • Tworzenie i modyfikowanie stylów tekstu
 • Sprawdzanie pisowni
 • Tworzenie ulamków

Ćwiczenia z poznanych technik projektowych

Program szkolenia. Blok IV.

Kreskowanie i wypelnianie obszarów

 • Tworzenie i modyfikacja obszarów kreskowanych
 • Tworzenie obszarów wypelnionych
 • Definiowanie wlasnych wzorów kreskowania

Zmiana kolejnosci wyswietlania obiektów na rysunku

Bloki, atrybuty i odnosniki zewnetrzne

 • Tworzenie, wstawianie i rozbijanie bloków elementów powtarzalnych w projektach
 • Zarzadzanie odnosnikami zewnetrznymi
 • Przycinanie bloków i odnosników zewnetrznych
 • Edycja odnosników i bloków w rysunku
 • Definiowanie atrybutów
 • Wstawianie obrazów rastrowych do rysunku

Design Center Centrum Danych Projektowych

 • Praca z wieloma rysunkami w jednej sesji
 • Zarzadzanie zasobami rysunków (przegladanie, przenoszenie miedzy rysunkami)

Ćwiczenia z poznanych technik projektowych

Program szkolenia. Blok V.

Wymiarowanie

 • Tworzenie wymiarów liniowych, normalnych, wspólrzednych, katowych oraz promieni i srednic
 • Szybkie wymiarowanie
 • Wymiarowanie szeregowe i od bazy
 • Tworzenie linii odniesienia i dodawanie symboli tolerancji geometrycznych
 • Edycja wymiarów
 • Zarzadzanie stylami wymiarowania
 • Zapoznanie sie ze skala wymiarowania

Przygotowanie wydruku

 • Środowisko obszaru Modelu i obszaru Papieru (Arkusza)
 • Tworzenie i ustawiania Arkusza do wydruku
 • Tworzenie i modyfikowanie rzutni ruchomych i o nieregularnych ksztaltach

Kreślenie rysunków

 • Podglad wydruku
 • Stylewydruku
 • Kreslenie na drukarce i do pliku

Przestrzeń trójwymiarowa

 • Tworzenie podstawowych bryl 3D
 • Polecenie Orbita 3D
 • Lokalny Uklad Wspólrzednych - LUW
 • Podstawowe operacje 3D (przekrec, wyciagnij, suma, róznica, iloczyn, dopasuj)

Ćwiczenia z poznanych technik projektowych


Pragniemy jednocześnie dodać, iż prezentowane w ofercie programy szkoleń są tylko propozycją.
W każdym przypadku jesteśmy bardzo elastyczni i z przyjemnością dostosujemy się do wymagań Państwa firmy...

 

.
Copyright (c) 2014 Infnetia

informacja o dofinansowaniu PFR