Strona główna >> Oferta szkoleń >> Bazy danych >> Podstawy programowania i zarządzania serwerami baz danych
.

:: Podstawy zarządzania relacyjnymi bazami danych
:: MS Access. Projektowanie
i implemetnacja baz danych

 

Projektowanie i implementacja aplikacji bazodanowych
przy wykorzystaniu Microsoft Access
::

Informacje wstępne.

Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu baz danych oraz umiejetnosci tworzenia aplikacji bazodanowej przy pomocy programu MS Access

Czas trwania kursu: około 30 godzin zegarowych.

Opis szkolenia.

Kurs jest przeznaczony dla osób zainteresowanych poznaniem podstaw relacyjnych baz danych i ich wykorzystaniem do tworzenia wlasnych aplikacji bazodanowych. Program kursu przewiduje podstawowy wyklad z teorii baz danych oraz cwiczenia z projektowania i tworzenia schematów bazy. Cwiczenia z tworzenia aplikacji oparte sa o projektowanie formularzy i raportów programu MS Access, a nastepnie ich dostosowywanie za pomoca jezyka VisualBasic.


Pragniemy jednocześnie dodać, iż prezentowane w ofercie programy szkoleń są tylko propozycją.
W każdym przypadku jesteśmy bardzo elastyczni i z przyjemnością dostosujemy się do wymagań Państwa firmy...

 

.
Copyright (c) 2014 Infnetia