Strona główna >> Oferta szkoleń >> Programy biurowe >> Microsoft Excel
.

:: Microsoft Excel

Microsoft Excel
::

Informacje wstępne.

Wymagane umiejętności uczestników kursu: znajomość obsługi komputera i systemu Windows w stopniu podstawowym
Czas trwania kursu: do 20 godzin

Program szkolenia (ogólnie).

Wprowadzenie do programu Microsoft Excel

 • Podstawowe pojecia skoroszyt, arkusz, komórka itp.
 • Zasady pracy z arkuszami kalkulacyjnymi (omówienie podstawowych zastosowań arkusza kalkulacyjnego)
 • Uruchomienie programu Microsoft Excel
 • Otwieranie, zapisywanie i zamykanie skoroszytów
 • Tworzenie szablonów i korzystanie z nich
 • Cofanie i odtwarzanie wprowadzonych polecen

Elementy ekranu programu Excel

 • Pasek tytulu
 • Pasek menu
 • Paski narzedzi i ich modyfikowanie
 • Paski przewijania
 • Pasek stanu

Budowa arkusza

 • Naglówki kolumn (litery) i wierszy (cyfry)
 • Pole nazwy
 • Pasek formuly
 • Zakladki arkuszy

Zmiana widoku dokumenty, powiekszenia

Wprowadzanie i edycja danych

 • Adres komórki, rodzaje adresowania i jego znaczenie
 • Poprawianie wprowadzonych danych (pasek formuly)

Podstawowe operacje w arkuszu

 • Poruszanie sie po arkuszu
 • Sposoby zaznaczania komórek i zakresów
 • Kopiowanie, przenoszenie i usuwanie zawartosci komórek
 • Wypelnianie zakresu komórek seria danych
 • Zmiana szerokosci kolumn i wysokosci wierszy
 • Dodawanie i usuwanie kolumn, wierszy oraz pojedynczych komórek
 • Scalanie komórek

Formatowanie zawartosci komórek

 • Typ danych (tekst, liczby, wartosci logiczne itp.)
 • Zmiana formatu liczbowego (daty, waluty, godziny itp.)
 • Formatowanie tekstu
  • rozmiar, rodzaj i kolor czcionki
  • pogrubienie, pochylenie, podkreslenie
  • indeksy dolny i górny
 • Wyrównanie i kierunek tekstu w komórce

Rodzaje obramowania i jego wykorzystanie

Kolorystyka w arkuszu

Formatowanie warunkowe

Korzystanie z wybranych funkcji

 • Wstepne wiadomosci o formulach
 • Podstawowe operatory stosowane w formulach
 • Autosumowanie zakresu komórek
 • Zastosowanie podstawowych funkcji: SUMA, SREDNIA, MIN, MAX, JEZELI itp.

Graficzne przedstawienie wyników

 • Tworzenie prostych wykresów za pomoca kreatora
 • Rodzaje wykresów (liniowy, kolumnowy, kolowy itp.)
 • Tworzenie wykresu jako obiektu wstawionego do arkusza i na osobnym arkuszu
 • Prosta edycja wykresów

Osadzanie obiektów w Excelu

Skoroszyt i jego budowa

 • Przechodzenie miedzy arkuszami
 • Wstawianie, usuwanie, kopiowanie i przenoszenie arkuszy
 • Zmiana nazwy arkusza

Korzystanie z systemu pomocy

Ćwiczenia z poznanych technik


Pragniemy jednocześnie dodać, iż prezentowane w ofercie programy szkoleń są tylko propozycją.
W każdym przypadku jesteśmy bardzo elastyczni i z przyjemnością dostosujemy się do wymagań Państwa firmy...
.
Copyright (c) 2014 Infnetia

informacja o dofinansowaniu PFR