Strona główna >> Oferta szkoleń >> Programy biurowe >> Microsoft PowerPoint
.

:: Visual Basic dla MS Excel
Visual Basic for Excel Aplications
::

Wstęp. Wspaniałość Visual Basic for Aplications.

Choć możliwości Excel'a są ogromne, nie sposób stworzyć programu, który spełniałby wymagania wszystkich użytkowników. Dotyczy to również obecnie najbardziej popularnego arkusza kalkulacyjnego Excel.

Narzędziem, które może dostosować wymagania do konkretnego zadania jest Visual Basic for Applications. Jest to język programowania, pozwalający tworzyć aplikację bazującą na możliwościach innej aplikacji - w tym przypadku Excel'a.
VBA pozwala ponadto wykorzystać bardzo wiele interesujących i mało znanych przeciętnemu użytkownikowi funkcji ukrytych w tle.

Dzieki naszemu szkoleniu pracownicy Państwa firmy nauczą się:

 • zasad projektowania aplikacji w Excel'u',
 • tworzyć niestandardowe okna dialogowe (formularze UserForm), własne kontrolki (przyciski, listy wyboru opcji),
 • tworzyć niestandardowe funkcje - znacznie upraszczające formuły i obliczenia,
 • objaśnione zostaną również zagadnienia dotyczące pracy z dużą ilością danych (np. zestawienia danych z różnych plików Excel'a i innych),
 • jak za pomocą VBA wygenerować raporty w Wordzie.

To wspaniałe narzędzie jakim jest Visual Basic dla Excel'a w decydujący sposób może skrócić czas pracy oraz zminimalizować ryzyko błędów przy obliczeniach.

Program szkolenia.

Wymagane umiejętności uczestników kursu: bardzo dobra znajomość MS Excel
Czas trwania kursu: 30 godzin

Podstawy programowania w jezyku Visual Basic for Applications.

 • Zmienne, typy danych i stale.
 • Zmienne obiektowe.
 • Funkcje wbudowane.

Procedury i funkcje w VBA.

 • Zasady tworzenia procedur.
 • Zasada dostepnosci procedur.
 • Definicja pojec: obiekt, atrybut, metoda, argument, kolekcja.

Wykorzystanie w Visual Basicu funkcji tekstowych (left, right, mid, len).

 • Wykorzystanie operatora "&".
 • Przeciazanie operatora "+" .
 • Struktury sterujace.
 • Funkcje konwersji tekstów na liczby i daty.

Wykorzystanie w VBA funkcji zwiazanych z data:

 • year, month, day, weekday, DateValue.

Automatyzacja czynnosci w MS Excel.

 • Tworzenie makr przy pomocy nagrywania.
 • Edycja zarejestrowanego makra.

Tworzenie procedury sluzacej do zgrywania danych z wielu plików Excel'a.

 • Instrukcje petli.
 • Deklarowanie tablic zmiennych
 • Wlasciwosci obiektu Range.
 • Obiekty Workbooks, Worksheets.
 • Zagniezdzanie petli.
 • Tworzenie przycisków polecen.
 • Mechanizm sumowania w petli.
 • Odwolywanie sie do komórek metoda Range i Cells.

Zapis i odczyt plików tekstowych.

 • Otwieranie plików do zapisu lub odczytu.
 • Instrukcja Print i Input.
 • Funkcja Input - odczytywanie plików tekstowych z niestandardowymi separatorami.
 • Zmiana znaku na kod Ascii - funkcja Asc.
 • Zamiana kodu Ascii w znak funkcja Chr.

Obsluga bledów.

 • Bledy skladniowe, kompilacji, logiczne, wykonania.
 • Bezpieczne ignorowanie bledów.
 • Sledzenie bledów.

 


Pragniemy jednocześnie dodać, iż prezentowane w ofercie programy szkoleń są tylko propozycją.
W każdym przypadku jesteśmy bardzo elastyczni i z przyjemnością dostosujemy się do wymagań Państwa firmy...

.
Copyright (c) 2014 Infnetia

informacja o dofinansowaniu PFR