Strona główna >> Oferta szkoleń >> Grafika komputerowa >> Corel Draw
.

:: Corel Draw
Corel Draw
::
Informacje wstępne.

Wymagane umiejętności uczestników kursu: znajomość obsługi komputera i systemu Windows.
Czas trwania kursu: ok 25 godzin
Zajęcia odbywają się w blokach po pięć godzin lekcyjnych (45 minut)

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchacza z możliwościami tworzenia wektrowej grafiki komputerowej za pomocą programu Corel Draw.

Program szkolenia. Blok I.

Wprowadzenie do programu Corel Draw

 • podstawowe pojęcia
 • grafika wektrowa a grafika rastrowa
 • najpopularniejsze formaty graficzne
 • obszar roboczy programu
 • korzystanie z paska menu, pasków narzędzi oraz okien dialogowych
 • korzystanie z Pomocy programu

Konfiguracja programu Corel Draw

 • ustawienia strony
 • dokumenty wielostronnicowe
 • style oraz szablony
 • siatki, linijki oraz prowadnice
 • powiększanie oraz chwytanie
 • Menadżer widoków i rodzaje widoków

Teczka podręczna

 • przeglądanie zasobów komputera
 • wstawianie obrazków ClipArt, zdjęć, modeli trójwymiarowych
 • zarządzanie plikami
 • przeglądanie gotowych konturów i wypełnień

Praca w programie Corel Draw

 • otwieranie, zapisywanie i zamykanie rysunków
 • importowanie i eksportowanie rysunków
 • cofanie i odtwarzanie wprowadzaonych poleceń
 • wyświetlanie informacji o systemie oraz o dokumencie

Ćwiczenia z poznanych technik projektowych

Program szkolenia. Blok II.

Podstawowe narzędzia rysunkowe w programie Corel Draw

 • rysowanie i modyfikacja podstawowych figur geometrycznych, lini, krzywych i nieregularnych kształtów
 • rystowanie lini wymiarowych, łączników i objaśnień

Podstawowe narzędzia edycyjne w programie Corel Draw

 • edycja krzywej Bezier'a oraz tworzenie złożonych kształtów narzędziem Kształt
 • praca w węzłach
 • przekształcanie obiektów w krzywe i odwrotnie
 • dzielenie i usuwanie części obiektów

Ćwiczenia z poznanych technik projektowych

Program szkolenia. Blok III.

Opercaje na obiektach w rysunku

 • transformacja obiektów
 • blokowanie i odblokowywanie obiektów
 • kopiowanie i usuwanie obiektów
 • łączenie, grupowanie i rozdzielanie obiektów
 • spawanie, przycinanie oraz wyznacznie części wspólnej obiektów

Wypełnienia i kontury obiektów

 • wypełnienia jednolite, tonalne, deseniem, teksturą, postscriptowe
 • edycja wzorców wypełnienia
 • wypełnienia interakcyjne i siatkowe
 • ustawienia atrybutów konturu

Praca z kolorami

 • wybieranie kolorów
 • praca z Paletą kolorów
 • style kolorów

Ćwiczenia z poznanych technik projektowych

Program szkolenia. Blok IV.

Porządkowanie obiektów

 • praca na warstwach
 • kolejność obiektów
 • wyrównywanie i rozkład

Praca z tekstem

 • rodzaje i sposoby wprowadzania tekstu
 • formatowanie czcionki tekstu
 • wstawianie symboli
 • dopasowanie tekstu do ścieżki
 • korzystanie z narzędzi językowych

Ćwiczenia z poznanych technik projektowych

Program szkolenia. Blok V.

Efekty specjalne

 • obwiednia, zniekształcenie i perspektywa
 • efekt głębi
 • tworzenie metamorfozy i obrysu obiektów
 • dodawanie cieni do obiektów
 • soczewka, przezroczystość i szybkie kadrowanie

Mapy bitowe

 • połączenie grafiki wektorowej i bitmapowej
 • skanowanie i trasowanie map bitmapowych
 • modyfikowanie kolorów oraz stosowanie wybranych efektów specjalnych do map bitmapowych
 • przekształcanie rysunków wektorowych w mapy bitowych

Drukowanie wyników pracy

 • konfigurowanie zadania drukowania
 • podgląd wydruku

Ćwiczenia z poznanych technik projektowych


Pragniemy jednocześnie dodać, iż prezentowane w ofercie programy szkoleń są tylko propozycją.
W każdym przypadku jesteśmy bardzo elastyczni i z przyjemnością dostosujemy się do wymagań Państwa firmy...
.
Copyright (c) 2014 Infnetia

informacja o dofinansowaniu PFR