Strona główna >> Oferta szkoleń >> Grafika komputerowa >> Corel PhotoPaint
.

:: Corel PhotoPaint

Corel PhotoPaint
::
Informacje wstępne.

Wymagane umiejętności uczestników kursu: znajomość obsługi komputera i systemu Windows
Czas trwania kursu: ok 20 godzin
Zajęcia odbywają się w blokach po pięć godzin lekcyjnych (45 minut)

Program szkolenia. Blok I.

Konfiguracja Corel PhotoPaint

 • paski narzędzi
 • polecenia menu i klawiatury
 • ustawienia obszaru roboczego
 • rolety, paleta ekranowa

Podstawowe techniki edycji map bitowych

 • linijki, prowadnice, paski
 • narzędzia powiększania i nawigacji
 • narzędzia do poprawiania błędów
 • lepsze zarządzanie plikami graficznymi
 • kompresja

Wokół programu PhotoPaint

 • skanery, skanowanie i CorelScan
 • zastosowanie programu CorelCapture
 • przenoszenie obrazów pomiędzy programami

Sterowanie wielkością, orientacją i formatem obrazka

 • polecenie Duplikuj
 • polecenie Odbij i Obróć
 • polecenie Zmień rozmiar, rozdzielczość
 • zastosowanie polecenia Rozmiar papieru
 • przekształcania obrazka
 • redukcja barw
Program szkolenia. Blok II.

Szkoła masek

 • co to jest maska
 • jak się tworzy maskę
 • podstawowe narzędzia do tworzenia masek
 • maski czułe na barwę

Zaawansowane techniki korzystania z masek

 • zarządzanie maskami
 • jak zapisywane są maski wraz z obrazkami
 • ładowanie maski
 • załadowanie fotografii jako maski
 • usuwanie maski
 • odwracanie maski
 • zaznacz wszystko
 • funkcjonowanie kanałów maski
 • przetwarzanie masek
 • maska kolorów i polecenie podobne

Retusz istniejących obrazków

 • retusz obrazka a optymalizacja wyjściowa
 • cienie i światła a histogramy
 • narzędzia do retuszu
 • krzywa tonalna
 • zastosowanie filtra zmniejsz nasycenie do zera
 • soczewki
Program szkolenia. Blok III.

Narzędzie pędzla w Corel PhotoPaint

 • wybór i konfiguracja narzędzii pędzla
 • narzędzia malowania
 • narzędzia efekty
 • tworzenie niestandardowej końcówki z maski

Niezwykłe narzędzia

 • narzędzie klonowanie
 • klonowanie impresjonistyczne
 • klonowanie puentylistyczne
 • klonowanie z zapisanego
 • klonowanie z wypełnienia
 • rozpylacz obrazków

Narzędzia do wypełniania figur i nadawania kształtu

 • polecenie Wypełnij
 • tryb wypełnianie jednolite
 • tryb wypełnianie mapą bitową
 • tryb wypełnianie teksturą
 • okno dialogowe Edytor palet
 • karta Przezroczystość
 • narzędzia Kształt

Obiekty

 • obiekty Definicja
 • doker Obiekty
 • Polecenie Cień
 • Tryby transformacji
 • narzędzie Tekst
 • podstawowe zasady używania narzędzia Tekst
Program szkolenia. Blok IV.

Filtry obcego pochodzenia

 • filtry importowane
 • różne zadania różne filtry
 • instalowanie filtrów
 • okno dialogowe filtrów
 • nietknięte tereny

Filtry rozmywania

 • filtr rozmywania
 • filtr rozmywanie gaussowskie
 • filtr poruszenie
 • filtr usuwanie plamek
 • filtr rozmywanie promieniste
 • filtr wygładzanie kierunkowe
 • filtr zmiękczanie
 • filtr dolnoprzepustowy

Filtry szumu

 • filtr Dodaj szum
 • filtr Dyfuzja
 • filtr kurz i rysy
 • filtr makismum
 • filtr mediana
 • filtr minimum
 • filtr usuń morę
 • filtr usuń szum

Filtry wyostrzające

 • filtry wyostrzające
 • na czym polega wyostrzanie
 • zakłócona demonstracja
 • filtr Maska wyostrzająca
 • filtr Wyostrz
 • Wyszukaj krawędzie
 • filtr górnoprzepustowy

Filtry efektów dwuwymiarowych

 • filtr pasmoprzepustowy
 • filtr przemieszanie
 • filtr wykrywanie krawędzi
 • filtr ziarnistość
 • filtr układanka
 • filtr marszczenie
 • filtr ścinanie
 • filtr zawirowanie
 • filtr kafelkowanie
 • filtr trasowanie konturów
 • filtr efekt użytkownika
 • filtr świeża farba
 • filtr wiatr
 • filtr wir wodny
Program szkolenia. Blok V.

Filtry efektów trójwymiarowych

 • filtr Obrót w przestrzeni
 • filtr Płytka i płaskorzeźba
 • filtr Szkło
 • filtr Odkształcenie
 • filtr Deformacja siatki
 • filtr SQUIZZ
 • filtr Zawijanie strony
 • filtr Perspektywa
 • filtr Wypukłość/wklęsłość
 • filtr Zygzak

Filtry kategori Renderowanie

 • Stereogram
 • filtr Odbłysk soczewki
 • filtr Efekty świetlne

Filtry artystyczne

 • filtr Płótno
 • filtr Szklany blok
 • filtr Impresjonizm
 • filtr Przydymione Szkło
 • filtr Winieta

Filtry kategori Dekor

 • filtry kategori Dekor
 • Julia Set Explorer
 • filtr Kalejdoskop

Filtry transformacji kolorów

 • filtr Składowanie kolorów
 • filtr Rastrowanie
 • filtr Psychodeliczna
 • filtr Solaryzacja
 • filtr Usuń przeplot
 • filtr Dopełnienie
 • filtr Posteryzacja
 • filtr Próg

Wykorzystanie PHOTO PAINT do tworzenia stron WWW

 


Pragniemy jednocześnie dodać, iż prezentowane w ofercie programy szkoleń są tylko propozycją.
W każdym przypadku jesteśmy bardzo elastyczni i z przyjemnością dostosujemy się do wymagań Państwa firmy...
.
Copyright (c) 2014 Infnetia

informacja o dofinansowaniu PFR