Strona główna >> Produkty
.

:: Szkolenia informatyczne
:: Mobbing - zabezpiecz firmę
:: Szkolenia językowe
:: Wdrożenia norm ISO
:: Podpis elektroniczny
:: Informatyzacja firm

Produkty
::

 

 
      
 
 
Platforma IT Logic to pakiet systemów do planowania, analizy, i zarządzania pracą firmy przez ujednolicenie standardów, procedur oraz obiegu informacji w przedsiębiorstwie.
 
 
  Opis produktu - portal korporacyjny

 

 
      

 
 
System zarządzania pracą i obiegiem dokumentów

  - Tworzy centralną bazę dokumentów firmy,
  - Oszczędności po eliminacji papieru jako nośnika informacji,
  - Wprowadza elektroniczny obieg dokumentów,
  - Umożliwia elektroniczne potwierdzenia dokumentów,
  - Automatyzuje obsługę procesów firmy,
  - Rozwiązuje przepływ informacji w firmie,
  - Kontroluje obiegu i stanu realizacji spraw.
  - Umożliwia wprowadzanie i utrzymanie norm ISO 9000.

 
  Opis produktu - obieg dokumentów
 


 

 
      

 
 
System ma za zadanie wspomagać proces zarządzania wierzytelnościami.

  - Analiza finansowa i monitorowanie kosztów wierzytelności,
  - Zarządzanie etapami odzyskiwanej wierzytelności,
  - Kalkulacja należności, kosztów, odsetek ustawowych itp.,
  - Mechanizm importu należności z innych systemów.

 
  Opis produktu
 


 

 
      
 
 
System jest kompleksowym rozwiązaniem zarządzania firmą świadczącą usługi udostępniania i dzierżawienia połączeń : internetowych, komputerowych, telewizji kablowej, monitorowania, alarmów itp.
System umożliwia :

  - Obsługę płatności za dostarczane usługi i towary,
  - Wyliczanie abonamentu z uwzględnieniem czasu awarii,
  - Wystawianie i monitorowanie seryjnych poleceń zapłaty,
  - Kontrola i monitorowanie awarii,
  - Raportowanie i wydruki zestawień płatności, faktur,
  - Tworzenie własnych szablonów dla wydruków seryjnych,
  - Analiza i wykresy zbiorczych zestawień sprzedaży,
  - Kartoteka produktów / usług,
  - Możliwość monitorowania i śledzenia połączeń.

 
  Opis produktu
 
.
Copyright (c) 2014 Infnetia

informacja o dofinansowaniu PFR