Strona główna >> Produkty >> Portal korporacyjny
.

:: Szkolenia informatyczne
:: Mobbing - zabezpiecz firmę
:: Szkolenia językowe
:: Wdrożenia norm ISO
:: Podpis elektroniczny
:: Informatyzacja firm

Produkty
:: 
 Co to jest portal korporacyjny
 Wymagania systemowe
 
Portal korporacyjny - jest wirtualnym środowiskiem pracy pracownika pozwalającym organizacji korzystać z informacji, wiedzy i procesów w niej zachodzących przez udostępnienie pracownikom dostępu do nich. Portal jest platformą integrującą (na poziomie wymiany danych) systemy i aplikacje działające w frmie.
 

Jest technologią której zadaniem jest:

  - Gromadzenie ludzkiej inteligencji,
  - Przekazywanie zgromadzonej wiedzy,
  - Dostarczanie właściwych informacji, właściwym
     ludziom we właściwym czasie.
 
Informacje w portalu pochodzą z różnych źródeł:

  - wpisywane bezpośrednio przez pracowników,
  - dołączanych dokumentów,
  - importowane z innych systemów (np. kadrowych,
     finansowo-księgowych) ,
  - z zewnętrznych źródeł dostępnych przez Internet.
 

Do dyspozycji każdego z pracowników oddany zostaje rozbudowany kalendarz spraw pozwalający na planowanie własnego czasu pracy i z mechanizmem czuwania nad stanem realizacji spraw pracownika oraz automatycznego powiadomiania o konieczności wykonania zaplanowanych czynności. Dzięki dostępowi przez Interent i przeglądarkę przedsiębiorstwa mogą zapewnić pracownikom znajdującym się w dowolnym miejscu łatwy dostęp do danych firmy.
 
 
     
    
  Intranet
  Komunikaty
  Wzory pism
  Urlopy
  Rezerwacje
  Pracownicy
  Kalendarz - terminarz
  Klienci
  Zewnętrzne systemy
  Personalizacja - Interaktywność
  Plan biura

 
Intranet
Istotą intranetu jest zapewnienie bieżącej komunikacji pracowników firmy, wymiany informacji, pomysłów, opinii i uwag. Intranet umożliwia tworzenie repozytorium wiedzy, czyli bazy informacji o firmie: baza klientów, opisy procedur, wzory umów etc., sprawozdania, zamówienia, zlecenia, raporty dla kierownictwa. Wewnętrzna wyszukiwarka zasobów intranetu pozwala na szybkie dotarcie do potrzebnych informacji. Moduł platformy szkoleniowej umożliwia prowadzenie wewnętrznych szkoleń firmowych dla pracowników. Aplikacja Kalendarz służy do planowania zajęć oraz powiadamiania o nich wszystkich pracowników, wybrane grupy lub pojedyncze osoby.      
 
Komunikaty
 • Możliwość publikowania bieżących komunikatów dyrekcji, kierownictwa poszczególnych struktur przedsiębiorstwa, ważnych uchwał lub postanowień tak aby każdy zainteresowany mógł mieć dostęp do tych informacji.
 • Informacje o firmie, sytuacji na rynku, nowych produktach, wynikach finansowych.
 • Podział na informacje dotyczące poszczególnych zagadnień np:   - oferty firmowe,
    - uchwały zarządu,
    - sprawy pracownicze,
    - możliwości szkoleń,
    - informacji personalnych (HR),
 • Umożliwia dołączanie plików (np. wzorów dokumentów dotyczących zagadnienia) do wprowadzanego komunikatu .
   
 
Wzory pism
Uaktualnione wzory dokumentów firmy jak np.: KRS, logo firmy itp, wzory umów.
Dostęp do pobierania odpowiednich pism od klienta lub z domu.
 
 
Urlopy
Moduł pozwala wprowadzać terminy urlopów oraz dni choroby pracownika dla łatwej oceny wykorzystanych dni wolnych oraz zaplanowania przyszłej pracy w oparciu o planowany urlop. System umożliwia pobieranie informacji z systemu kadrowo-płacowego.
 
 
Rezerwacje
Moduł pozwala rezerwować współdzielone zasoby (np.: samochód służbowy, sala konferencyjna, rzutnik, mieszkanie służbowe, komputer przenośny), oraz tworzyć zestawienia i wyświetlać w formie przyjaznych diagramów rezerwacji wybranego zasobu,
 • Obsługa rezerwacji dostępnych zasobów firmy,
 • Zestawienie roczne i tygodniowe w formie przyjaznych diagramów w celu podglądu czasu obłożenia wybranego zasobu,
 • Raporty dniowe i godzinowe w odniesieniu o rezerwacje przez wybranego pracownika,
 • Automatyczne blokowanie rezerwacji już zarezerwowanego zasobu.
 • Wyliczenie i sprawdzenie czasu napraw lub serwisu wybranego zasobu.
   
 
Pracownicy - HR
Moduł pracownicy gromadzi wszelkie informacje o pracownikach i ich zasobach jak (dokumenty, zadania, sprawy, urlop, terminy w kalendarzu). Umożliwia monitorowanie pracy poszczególnych pracowników oraz w przypadku absencji lub zwolnienia łatwe przejęcie spraw wybranego pracownika.
 • Zestawienie zasobów pracownika (dostęp uzależniony od praw).
 • Zestawienie zasobów które wybrany pracownik rezerwował,
 • Zestawienie urlopu i dni choroby pracownika,
 • Terminarz zaplanowane sprawy, spotkania pracownika.
   
 
Kalendarz - terminarz
Terminarz osobisty pomaga zarządzać sprawami, dokumentami i zadaniami. Dzięki niemu każdy pracownik po wprowadzeni terminu swoich (spotkań, telefonów, lub spraw do wykonania) zostanie o nich powiadomiony przez komunikator "LogiKom".
Możliwe jest także przypomnienie o dokumencie w wybranym dniu, które będzie widoczne po zalogowaniu do systemu w wybranym terminie. Poszczególni użytkownicy mają wgląd w terminarz i spraw osobistych w zależności od poziomu dostępu. Terminarze mają kilka widoków ułatwiających przeglądanie wpisów w różnej perspektywie czasowej.
   
 
Klienci
Moduł klienci umożliwia uzyskanie pełnej historii kontaktów z klientem oraz wszystkich zasobów z nim powiązanych.
 • Dokumenty powiązane z wybranym klientem (wysłane i odebrane).
 • W przypadku dokumentów Indeksowanych wyszukiwanie wystąpień nazwy klienta w tekście dokumentu ,
 • Wgląd we wszystkie sprawy w kalendarzu pracowników powiązane z wybranym klientem (telefony, spotkania, sprawy do załatwienia),
 • Zadania wykonywane powiązane w dowolny sposób z klientem.
 • Wszystkie odzyskiwane i odzyskane należności wybranego klienta.
 
Personalizacja - Poziomy dostępu
Moduł praw dostępu do zasobów systemu, umożliwia łatwe dostosowanie modułów i sekcji systemu przez wyświetlanie bądź ukrywanie ich zawartości.
 
Zewnętrzne systemy
Informacje w systemie mogą pochodzić z różnych źródeł:
 • Wpisywane przez pracowników.
 • Importowane z innych systemów istniejących w firmie (np. kadrowych, finansowo-księgowych) ,
 • Pochodzące z systemów innych firm (np. należności, zamówienia, katalog produktów)
 
Plan biura
Możliwość wizualizacji planu biura z automatycznym wyszukiwaniem na nim pracowników oraz podłączenie do niego systemu komunikacji (chat) lub przywoławczego lub systemu kart dostępu do wyświetlania aktualnej lokalizacji pracownika.
 
Wymagania systemowe

Wymagania Serwerowe

Minimalne
Pentium III 1GMHz
512 MB RAM
MS Windows 2000 Professional
MS MSDE 2000
MySQL 3.23 lub wyższa

Rekomendowane
Pentium IV 2GHz
2 GB RAM
MS Windows 2000 Server
MS SQL Server 2000
OCR - FineReader
SCSI RAID Macierz
2-gi Procesor


Wymagania stanowisk klienckich

Ogólne
Dowolny system operacyjny z przeglądarką interentową obsługującą JavaScript 1.2
Sprawdzone wersje:

 • Internet Explorer 5.0 lub nowsza
 • Mozilla 1.4b lub nowsza
 • Mozilla FireFox 1.0 lub nowsza
 • Opera 6.0 lub nowsza

 

.
Copyright (c) 2014 Infnetia