Strona główna >> Szkolenia językowe >>Język rosyjski w biznesie - Język "nowych russkich"
.

Język rosyjski:
:: Język "nowych russkich"
:: dla zaawansowanych
:: w codziennym użytku
:: w sektorze ubezpieczeń 1
:: w sektorze ubezpieczeń 2

Język rosyjskiego biznesu
język "nowych russkich"
::
Przeznaczenie szkolenia:

dla pracowników sektora biznesu, którzy posiadają podstawowe umiejętności i nawyki języka rosyjskiego, znają rosyjski alfabet i potrafią czytać niewielkie teksty na tematy życia codziennego.

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest:

  • zapoznanie słuchaczy z podstawową leksyką, jaką operują tzw. "nowyje russkije" w codziennym życiu i w życiu zawodowym,
  • wykorzystywanie technik słownych do załatwienia formalności z takimi partnerami, posiadającymi specyficzną filozofie życia, swoisty pogląd na prowadzenie biznesu.
  • uwzględnienie etycznych i socjalno-psychologicznych osobliwości takiego typu rosyjskiego partnera.

Czas szkolenia: 20 godzin

Organizacja szkolenia:

Lp. Temat zajęć. Czas

1.

Portret słowny "nowowo russkowo".

2

2.

Leksyczne środki i wyrażenia niezbędne do prowadzenia rozmowy na poziomie "nowowo russkowo".

2

3.

Technika przekonywania, argumentacji dla uzyskania zamierzonego efektu w rozmowie z nowym russkim.

2

4.

Technika stawiania żądań w kategorycznej formie z użyciem slangu "nowego russkowo".

2

5.

Argo biznesmana.

2

6.

Wyrażanie zarzutu, frazeologia i wyrażenia, służące do osiągnięcia tego celu.

2

7.

Technika przekonywania o solidności i zaufaniu partnerów w biznesie na poziomie "nowowo russkowo".

2

8.

Biznes w pojęciu "nowowo russkowo".

2

9.

Neutralizacja ostrego ataku rozmówcy, sposoby werbalne.

2

10.

Werbalna pozycja przy kontaktach z "nowym russkim".

2

RAZEM

20

 

Zapraszamy do wspólpracy!

 


Pragniemy jednocześnie dodać, iż prezentowane w ofercie programy szkoleń są tylko propozycją.
W każdym przypadku jesteśmy bardzo elastyczni i z przyjemnością dostosujemy się do wymagań Państwa firmy...

.
Copyright (c) 2014 Infnetia

informacja o dofinansowaniu PFR