Strona główna >> Szkolenia językowe >>Język rosyjski w biznesie - Kurs korekcyjno - wyrównawczy
.

Język rosyjski:
:: Język "nowych russkich"
:: dla zaawansowanych
:: w codziennym użytku
:: w sektorze ubezpieczeń 1
:: w sektorze ubezpieczeń 2

Język rosyjskiego biznesu
kurs korekcyjno - wyrównawczy
::
Przeznaczenie szkolenia:

dla pracowników sektora ubezpieczeniowego, którzy uczyli się języka rosyjskiego od roku do kilku lat, lecz posiadają kilkuletnią przerwę w kontynuacji pogłębienia znajomości języka zarówno w piśmie, jak
i w mowie.

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest:

  • przypomnienie podstawowych struktur języka, używanych w mikro i makrosytuacjach życia codziennego,
  • aktywizacja leksyki pasywnej,
  • rozwinięcie sprawności mówienia, a w szczególności wymiany poglądów na podstawowe tematy życia zawodowego i osobistego,
  • formy grzecznościowe , używane w etykiecie w kontaktach z Rosjanami.

Zakłada się aktywne uczestnictwo słuchaczy w zajęciach. Słuchacze odgrywają wymiennie różne role, w jakich potencjalnie mogą okazać się w kontaktach zawodowych. Zakłada się aktywne uczestnictwo słuchaczy w zajęciach. Lektor przybliża sylwetkę typowego rosyjskiego biznesmena poprzez jego język, poprzez niewerbalne i werbalne zachowania.

Czas szkolenia: 20 godzin lub 40 godzin

Organizacja szkolenia:

Szkolenie 20-godzinne:

Lp.
Temat zajęć.
Czas.

1.

Zapoznawanie się. Ja i moja rodzina.

2

2.

Moje mieszkanie, moja praca.

2

3.

Mój roboczy dzień, świąteczny.

2

4.

Jedzenie.

2

5.

Moje ulubione zajęcia, hobby.

2

6.

Moja praca zawodowa, moi koledzy.

2

7.

Moje miasto.

2

8.

Kalendarz. Daty.

2

9.

Konstrukcje czasowe.

2

10.

Delegacja.

2

RAZEM

20

Szkolenie 40-godzinne:

Lp.
Temat zajęć.
Czas.

1.

Zapoznawanie się. Ja i moja rodzina.

2

2.

Przywitanie się, przedstawianie się.

2

3.

Nawiązywanie kontaktów z potencjalnym partnerem.

2

4.

Moje mieszkanie, moja praca.

2

5.

Mój roboczy dzień, świąteczny.

2

6.

Formuły grzecznościowe.

2

7.

Jedzenie.

2

8.

Wyrażanie pragnienia, życzenia, prośby.

2

9.

Moje ulubione zajęcia, hobby.

2

10.

Moja praca zawodowa, moi koledzy.

2

11.

Zapraszanie, wyrażanie zgody, oponowania.

2

12.

Moje miasto.

2

13.

Zapoznawanie gościa ze swoim miastem. Opis zabytków.

2

14.

Nieformalne obcowanie z partnerem.

2

15.

Kalendarz. Daty.

2

16.

Konstrukcje czasowe.

2

17.

Wyznaczanie godizny i miejsca spotkania partnerowi.

2

18.

Delegacja.

2

19.

Formalności na granicy.

2

20.

Wyrażanie wdzięczności partnerowi.

2

RAZEM

40


Zapraszamy do wspólpracy!

 


Pragniemy jednocześnie dodać, iż prezentowane w ofercie programy szkoleń są tylko propozycją.
W każdym przypadku jesteśmy bardzo elastyczni i z przyjemnością dostosujemy się do wymagań Państwa firmy...

.
Copyright (c) 2014 Infnetia

informacja o dofinansowaniu PFR