Strona główna >> Szkolenia językowe >> Język rosyjski w biznesie - Sektor ubezpieczeniowy
.

Język rosyjski:
:: Język "nowych russkich"
:: dla zaawansowanych
:: w codziennym użytku
:: w sektorze ubezpieczeń 1
:: w sektorze ubezpieczeń 2

Język rosyjskiego biznesu
sektor ubezpieczeniowy cz.1
::
Przeznaczenie szkolenia:

dla pracowników sektora ubezpieczeniowego, którzy posiadają podstawowe umiejętności i nawyki języka rosyjskiego, znają język rosyjski, rosyjski alfabet oraz potrafią czytać niewielkie teksty na tematy życia codziennego.

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest:

  • zapoznanie słuchaczy z osobliwościami psychiki partnera rosyjskiego,
  • wykorzystywanie technik słownych do wywarcia zamierzonego efektu i osiągnięcia zamierzonego celu,
  • uwzględnienie etycznych i socjalno-psychologicznych osobliwości etyki biznesu Rosjan.

Czas szkolenia: 20 lub 40 godzin

Organizacja szkolenia:


Szkolenie 20-godzinne:

Lp. Temat zajęć. Czas

1.

Stworzenie sprzyjającego klimatu psychologicznego w czasie spotkania z partnerem - podstawowe struktury językowe.

2

2.

Stworzenie nieskrępowanych stosunków i atmosfery zaufania podczas spotkania z potencjalnym dłużnikiem.

2

3.

Technika słuchania, wyrazy poparcia.

2

4.

Technika stawiania pytań i technika odpowiedzi na nie.

2

5.

Argumentacja słuszności swoich roszczeń.

2

6.

Technika przekonywania, frazeologia i wyrażenia, służące do osiągnięcia tego celu.

2

7.

Technika przekonywania o własnej słuszności.

2

8.

Podważanie argumentacji oponenta.

2

9.

Neutralizacja uwag rozmówcy, sposoby werbalne.

2

10.

Przeciwstawianie się próbom manipulacji naszym zdaniem.

2

RAZEM

20

Szkolenie 40-godzinne:

Lp. Temat zajęć. Czas.

1.

Stworzenie sprzyjającego klimatu psychologicznego w czasie spotkania z partnerem - podstawowe struktury językowe.

2

2.

Taktyka werbalna wobec różnych typów psychologicznych rozmówcy.

4

3.

Stworzenie nieskrępowanych stosunków i atmosfery zaufania podczas spotkania z potencjalnym dłużnikiem.

2

4.

Taktyka werbalna wobec niekonkretnego interlokutora.

4

5.

Technika słuchania, wyrazy poparcia.

2

6.

Taktyka werbalna wobec niewygodnego interlokutora.

4

7.

Taktyka werbalna w sytuacjach konfliktowych.

4

8.

Technika stawiania pytań i technika odpowiedzi na nie.

2

9.

Argumentacja słuszności swoich roszczeń.

2

10.

Technika przekonywania, frazeologia i wyrażenia, służące do osiągnięcia tego celu.

2

11.

Taktyka telefonicznej rozmowy, kiedy nie znamy zamiarów rozmówcy.

4

12.

Technika przekonywania o własnej słuszności.

2

13.

Podważanie argumentacji oponenta.

2

14.

Neutralizacja uwag rozmówcy, sposoby werbalne.

2

15.

Przeciwstawianie się próbom manipulacji naszym zdaniem.

2

RAZEM

40

 

Zapraszamy do wspólpracy!

Po ukończeniu tego szkolenia polecamy drugą część szkolenia. Więcej...

 


Pragniemy jednocześnie dodać, iż prezentowane w ofercie programy szkoleń są tylko propozycją.
W każdym przypadku jesteśmy bardzo elastyczni i z przyjemnością dostosujemy się do wymagań Państwa firmy...
.
Copyright (c) 2014 Infnetia

informacja o dofinansowaniu PFR