Strona główna >> Szkolenia językowe >> Język rosyjski w biznesie - Sektor ubezpieczeniowy
.

Język rosyjski:
:: Język "nowych russkich"
:: dla zaawansowanych
:: w codziennym użytku
:: w sektorze ubezpieczeń 1
:: w sektorze ubezpieczeń 2

Język rosyjskiego biznesu
sektor ubezpieczeniowy cz.2
::
Przeznaczenie szkolenia:

dla pracowników sektora ubezpieczeniowego, którzy posiadają podstawowe nawyki i umiejętności językowe zwłaszcza w mówieniu.

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest:

  • aktywizacja umiejętności i nawyków językowych,
  • rozwinięcie sprawności mówienia, nabytej na niższym poziomie.
  • zapoznanie się z czynnikami niewerbalnymi, wpływającymi na odbiór wypowiedzi interlokutora obcojęzycznego przez Rosjan.

Zakłada się aktywne uczestnictwo słuchaczy w zajęciach. Lektor przybliża sylwetkę typowego rosyjskiego biznesmena poprzez jego język, poprzez niewerbalne i werbalne zachowania.

Czas szkolenia: 20 godzin

Organizacja szkolenia:

Lp.
Temat zajęć.
Czas.

1.

Specyfika prowadzenia rozmowy i kultura logiczna wypowiedzi w języku rosyjskim.

2

2.

Podstawowe zasady prowadzenia kurtuazyjnej rozmowy, będącej wprowadzeniem do rozmowy zasadniczej.

2

3.

Prowadzenie dyskusji na tematy zawodowe, podstawowe zwroty i wyrażenia.

2

4.

Pojęcia, związane z biznesem.

2

5.

Słowne oddziaływanie na rosyjsko - języcznego rozmówcę.

2

6.

Psychika Rosjan poprzez ich słowne zachowania.

2

7.

Próba publicznego zabierania głosu, struktury, zwroty.

2

8.

Wyrażanie opinii na dany temat tak, aby nie urazić rozmówcy czy słuchacza.

2

9.

Strategia zachowawcza wobec dłużnika, reprezentowanie zadania.

2

10.

Zachowanie zasad służbowego podporządkowania przy prowadzeniu rozmów.

2

RAZEM

20


Zapraszamy do wspólpracy!

 


Pragniemy jednocześnie dodać, iż prezentowane w ofercie programy szkoleń są tylko propozycją.
W każdym przypadku jesteśmy bardzo elastyczni i z przyjemnością dostosujemy się do wymagań Państwa firmy...

.
Copyright (c) 2014 Infnetia

informacja o dofinansowaniu PFR