Strona główna >> Projekty unijne
.

:: "Przedszkole na dobry początek!"
:: "Niepełnosprawni - pełnosprawni w edukacji"
:: "Mój pierwszy robot"

Projekty unijne
::

„Mój pierwszy robot”

W ramach projektu „Mój pierwszy robot” realizowanego w okresie od 10 maja do 20 grudnia 2013 roku firma Infnetia wybrana została na podwykonawcę usługi polegającej na zapewnieniu posiłków dla prowadzących, opiekunów oraz uczestników warsztatów edukacyjnych z robotyki. Tematem przewodnim zajęć było wprowadzenie uczniów w świat robotyki poprzez praktyczne zbudowanie i zaprojektowanie pierwszego robota. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej.

Grupę docelową projektu stanowiło 60 uczniów Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi (Gmina Kozienice). Warsztaty organizowane były w formie zajęć pozaszkolnych. Uczniowie podzieleni zostali na 6 grup 10-osobowych. Dla każdej grupy przewidziane było 8 dni szkoleniowych, w trakcie których serwowane były ciepłe posiłki (danie główne, napój, deser).

Firma Infnetia otrzymała referencje i podziękowania za należyte wykonanie usługi od lidera projektu, placówki oświatowej Polskie Centrum Edukacji z siedzibą w Warszawie, która specjalizuje się w pozyskiwaniu środków i realizacji projektów edukacyjnych z funduszy UE oraz organizacji zajęć pozalekcyjnych (kursów maturalnych i gimnazjalnych) dla dzieci i młodzieży.

.
Copyright (c) 2014 Infnetia

informacja o dofinansowaniu PFR