Strona główna >> Praca w Infnetii
.

:: "Przedszkole na dobry początek!"
:: "Niepełnosprawni - pełnosprawni w edukacji i w pracy"
:: "Mój pierwszy robot"

Projekty unijne
::

"Niepełnosprawni - pełnosprawni w edukacji i w pracy!"

Działanie 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

więcej

"Przedszkole na dobry początek!"

Firma Infnetia w okresie 3 września 2012 - 30 czerwca 2013 realizowała usługę cateringową w ramach projektu edukacyjnego, wspófinansowanego ze środków UE, "Przedszkole na dobry początek!". Projekt skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkujących na terenie Gminy Kozienice.

więcej

"Niepełnosprawni - pełnosprawni w edukacji!" (2014-2015)

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

więcej

"Mój pierwszy robot"

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

więcej

.
Copyright (c) 2014 Infnetia

informacja o dofinansowaniu PFR