Strona główna >> Wrażanie norm ISO
.

:: Szkolenia informatyczne
:: Mobbing - zabezpiecz firmę
:: Szkolenia językowe
:: Wdrożenia norm ISO
:: Podpis elektroniczny
:: Informatyzacja firm

Wdrażanie norm ISO
::

W związku z ciągle rosnącymi wymaganiami rynku oraz coraz silniejszym zjawiskiem konkurencji wychodzimy do Państwa z ofertą usług związanych z wdrażaniem Systemu Zarządzania Jakością
ISO 9001:2000.

Iso 9001:2000 - System Zarządzania Jakością.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością i uzyskanie certyfikatu z serii ISO 9001:2000 przynosi szereg wymiernych korzyści, między innymi:

 • zapewnienie sprawnego przepływu informacji o zadaniach i ich realizacji,
 • zapewnianie systemowego zarządzania zasobami wiedzy oraz obsługą klienta,
 • uruchomienie procesu ciągłego doskonalenia działalności,
 • podniesienie prestiżu na rynku lokalnym i krajowym.

Firma posiadajaca certyfikat ISO 9001:2000 uzykuje ponadto:

 • ułatwienie wejścia na nowe rynki (Unia Europejska),
 • usprawnienie funkcjonowania organizacji i zarządzania,
 • wzrost konkurencyjności,
 • skrócenie czasu wytwarzania wyrobu/usługi,
 • stworzenie przejrzystych zasad odpowiedzialności i premiowania pracowników,
 • większe zaufanie klientów do firmy.
Zakres wdrożenia obejmuje:
 • politykę jakości,
 • opracowanie kompletnej dokumentacji (procedury, instrukcje i formularze),
 • przeszkolenie pracowników,
 • Księga Jakości - stworzenie,
 • przeprowadzenie auditów wewnętrznych,
 • kontakt z jednostka certyfikującą,
 • przygotowanie do certyfikacji (gwarantujemy Państwu obecność konsultanta podczas auditu certyfikującego).

Pomagamy również w uzyskaniu bezzwrotnej dotacji - na pokrycie części (do 70%) kosztów usług związanych z procesem projektowana i wdrażania Systemu Zarządzania Jakością oraz kosztów auditu certyfikującego z funduszy Unii Europejskiej.

Zapewniamy:
 • elastyczność działań,
 • kreatywność,
 • wskazywanie praktycznych rozwiązań,
 • skuteczność,
 • odpowiednio krótkie terminy realizacji,
 • profesjonalizm,
 • konkurencyjne ceny.

.
Copyright (c) 2014 Infnetia

informacja o dofinansowaniu PFR