Strona główna >> Praca w Infnetii
.

:: Szkolenia informatyczne
:: Mobbing - zabezpiecz firmę
:: Szkolenia językowe
:: Wdrożenia norm ISO
:: Usługi CAD/CAM

Aktualności
::

17.02.2014r.
Zapytanie ofertowe - organizacja zajęć i spotkań dla uczestników projektu "Niepełnosprawni - pełnosprawni w edukacji"

W związku z realizacją projektu "Niepełnosprawni - pełnosprawni w edukacji" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Tomasz Kiełb prowadzący działalność gospodarczą pn. INFNETIA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Związku Walki Młodych 7, lok. 50 poszukuje wykonawców usług polegających na zorganizowaniu wskazanych niżej zajęć i spotkań dla uczestników projektu - niepełnosprawnych (upośledzonych w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym) dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat.

» Zapytanie ofertowe
» Oświadczenie o braku powiązań
» Formularz ofertowy

.
Copyright (c) 2014 Infnetia

informacja o dofinansowaniu PFR