Strona główna >> Mobbing - zabezpiecz swoją firmę
.

:: Szkolenia informatyczne
:: Mobbing - zabezpiecz firmę
:: Szkolenia językowe
:: Wdrożenia norm ISO
:: Podpis elektroniczny
:: Informatyzacja firm

Mobbing w pracy
zabezpiecz swoją firmę
::


Z Przyjemnością pragniemy przedstawić Państwu ofertę szkoleń dotyczących mobbingu.

W dniu 1 stycznia 2004 r. pojęcie mobbingu wprowadzone zostało do Kodeksu Pracy, zgodnie z którym pracodawca jest obowiązany podjąć wszelkie działania by nie dopuścić do powstania zjawiska mobbingu w swoim zakładzie pracy.

Zgodnie z Art. 94 Kodeksu Pracy:

§ 1.

Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.
§ 2.
Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
§ 3.

Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Szkolenie zabezpiecza zarówno pracodawcę jak i pracowników Jednym z działań zapobiegających powstawaniu mobbingu oraz jego ewentualnych następstw jest przeszkolenie kadry w zakresie obrony przed mobbingiem oraz rozpoznawania mobbingu.

Jeśli w dokumentach personalnych pracownika znajdzie się poświadczenie przeszkolenia w tym zakresie odpowiedzialność za mobbing spada na mobbera.

W związku z licznymi zagrożeniami jakie niesie ze sobą zjawisko mobbingu oraz przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy proponujemy Państwu kompleksowy zestaw szkoleń z zakresu mobbingu zarówno dla kadry zarządzającej, jak i dla pracowników.

Po ukończeniu kursu zleceniodawca oraz uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodne z zasadami i wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Orgaznizujemy także szkolenia wyjazdowe we wskazanych przez klienta miejscu.

Zapewniamy wysoki profesjonalizm oraz konkurencyjne ceny.
Pomagamy w uzyskaniu refundacji z funduszy Unii Europejskiej.

.
Copyright (c) 2014 Infnetia

informacja o dofinansowaniu PFR