Strona główna >> PKI i podpis elektroniczny
.

:: Szkolenia informatyczne
:: Mobbing - zabezpiecz firmę
:: Szkolenia językowe
:: Wdrożenia norm ISO
:: Podpis elektroniczny
:: Informatyzacja firm

Podpis elektroniczny i PKI
::

Oferujemy Państwu kompleksowe szkolenia umożliwiające zdobycie wiedzy z zakresu PKI, jak również bezpiecznego i świadomego posługiwania się podpisem elektronicznym.

Na program szkoleń składa się 8 godzina zajęć w dwóch częściach: teoretycznej, której zadaniem jest przekazanie niezbędnej wiedzy dotyczącej PKI oraz praktycznych warsztatów z korzystania z podpisu elektronicznego.

Część teoretyczna:

 1. Rodzaje wymiany informacji stosowane w sieci Internet i zasady działania.
 2. Na jakie zagrożenia są narażone informacje przesyłane drogą elektroniczną (sniffing, hacking, podszywanie się etc.) oraz jak im zapobiegać.
 3. Wstęp do kryptografii w praktyce.
 4. Wstęp do PKI (Infrastruktury Klucza Publicznego).
 5. Ustawa o podpisie elektronicznym - najważniejsze zapisy.

Część praktyczna:

 1. Konfigurowanie i sprawdzanie konfiguracji czytnika poczty.
 2. Pobranie materiału kryptograficznego ze strony centrum certyfikacji.
 3. Eksport certyfikatu i kluczy do pliku (kopia bezpieczeństwa).
 4. Osadzanie certyfikatów z kluczami na karcie kryptograficznej.
 5. Podpisywanie i szyfrowanie poczty.
 6. Weryfikacja statusu certyfikatu.
 7. Unieważnianie certyfikatu.
 8. Podpisywanie poczty nieważnym certyfikatem.
 9. Przykład uwierzytelniania użytkownika na stronie WWW.

W indywidualnie rozpatrywanych przypadkach istnieje możliwość dostosowania zakresu tematycznego szkolenia do profilu odbiorcy jak również do jego indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

Korzystając z podpisu elektronicznego oraz PKI zyskają Państwo:

 • oszczędność ekonomiczną dzięki uproszczonym procedurom administracji,
 • oszczędność czasu,
 • lepszy dostęp do informacji dotyczących transakcji,
 • podniesienie konkurencyjności Państwa firmy i otwarcie na nową grupę klientów,
 • bezpieczeństwo danych przesyłanych w Internecie,
 • identyfikacja użytkowników próbujących dokonać akcji nieuprawnionej.

Zapewniamy konkurencyjne ceny.

Pomagamy w uzyskaniu refundacji z funduszy Unii Europejskiej.

.
Copyright (c) 2014 Infnetia

informacja o dofinansowaniu PFR