Strona główna >> Produkty >> NetProvider
.

:: Szkolenia informatyczne
:: Mobbing - zabezpiecz firmę
:: Szkolenia językowe
:: Wdrożenia norm ISO
:: Podpis elektroniczny
:: Informatyzacja firm

Produkty
::

CRM - Finanse    
  Finanse
  Księgowość
  Fakturowanie seryjne
  Wydruki seryjne
  Obsługa produktów i usług
    
  Analiza kosztów
  Raportowanie
  Obsługa należności i abonamentów
  Zarządzanie awariami
  Sprawdzanie salda Online

Program NetProvider jest programem którego głównym zadaniem jest zarządzanie firmą świadczącą usługi udostępniania i dzierżawienia połączeń : sieciowych, internetowych, komputerowych, telewizji kablowej, monitorowania, alarmów itp. Program podzielony jest na szereg modułów umożliwiających łatwe zarządzanie.
 
 
Finanse
Moduł finansowy pozwala wystawiać faktury vat i zapisywać dokonywane wpłaty przez kontrahentów, dane do faktury lub wpłaty można pobierać z :
 • wewnętrznej bazy towarów i usług,
 • towarów wpisywanych bezpośrednio ,
 • abonamentu wyliczanego dla każdego abonenta z przypisanej dla niego taryfy.

W przypadku faktur za abonament, kwota jest pobierana z abonamentu ustalonego dla każdego klienta (abonenta) indywidualnie (taryfy można wybrać z listy towarów i usług i przypisać do dowolnych kontrahentów co pozwala w przypadku zmiany kwoty tych taryf odzwierciedlić w zmianie u wszystkich korzystających z tej taryfy). System pozwala monitorować należności i wpłaty kontrahenta oraz śledzi jego bieżące saldo.
 
Księgowość
 
System przechowuje informacje o wszystkich kontrahentach :
 • dane osobowe,
 • historie należności,
 • historie wpłat,
 • historie wysłanych monitów,
 • historie awarii u wybranego kontrahenta.

System automatycznie monitoruje bieżące saldo klienta (abonenta) oraz śledzi historię należności i wpłat za usługi i towary. W przypadku zwłoki z zapłatą system pozwala wystawiać monity (tekst monitów dowolnie ustalane lub z naszych szablonów) o zapłacie i zliczać ich ilość aby łatwo wyłowić trzy wysłane monity dla niezapłaconej faktury. Wysyłanie monitów może odbywać się seryjnie. Możliwość wydruku całej historii w celu wysłania na e-mail.
 
Fakturowanie seryjne
System pozwala na wystawianie seryjnych faktur. Zaznaczamy na liście kontrahentów którym chcemy wystawić fakturę a następnie przechodzimy do kreatora faktury w którym wybieramy towar i usługę do wystawianej faktury. W przypadku wyboru abonamentu kwota dla każdego kontrahenta zostanie wyliczona osobno. System monituje przy próbie wystawienia abonamentu w tym samym miesiącu co uchroni nas przed powtórnym naliczeniem abonamentu, oczywiście może to zrobić (np: jeżeli wpłaty są dokonywane w kilku ratach). System umożliwia seryjny wydruk tworzonych faktur w formacie pdf co wprzypdaku wydruku 1000 faktur z oryginałem i kopią pozwala na oszczędność meteriałów drukarskich, a w przypadku posiadania własnego serwera email może prawie całkowicie wyłączyć drukowanie w formie papierowej, ponieważ wszystkie faktury zostaną wysłane na konto email kontrahentów (opcja ta wymaga odpowiedniego wpisu w umowie z abonentami).
 
Wydruki seryjne
Poza fakturami seryjnymi system pozwala drukować dowolne druki seryjne(format MS Word, RTF, HTML, TXT) które po przygotowaniu można wybierać w module "Wydruki" np.: podwyżka, aneksy umowy, itp. lub inne wg. uznania. W przygotowanych wydrukach "podane słowa kluczowe" zostaną zamienione danymi pobranymi z bazy (np:dane osobowe kontrahenta), dla każdego kontrahenta osobno.
 
Obsługa produktów i usług
System pozwala na tworzenie bazy oferowanych usług i towarów które możemy później używać przy wystawianiu faktur, zapisie wpłat i tworzeniu zestawień i analizy sprzedaży wybranej usługi i towaru. Dzięki temu możemy też utworzyć listę abonamentów które łatwo można przypisać abonamentom a w przypadku podwyżki wystarczy zmienić tylko kwotę wybranego abonamentu a wszyscy kontrahenci którzy z niego korzystają zostaną uaktualnieni o nową kwotę.
 
Analiza kosztów
System umożliwia tworzenie analiz ekonomicznych dla wybranych przedziałów czasowych w formie wydruków lub wykresów.
 
Raportowanie
Moduł pozwala tworzyć raporty sprzedaży na potrzeby rozliczeń z Urzędem Skarbowym(Ewidencja sprzedaży) jak i dodatkowe raporty szczegółowe faktur, wpłat , listy kontrahentów.
 
Obsługa należności i abonamentów
System tworzy zestawienia sprzedaży abonamentu dla wybranego roku co pozwala w łatwy sposób wychwycić abonentow którym nie została wystawiona faktura za abonament. Wszystkie niezapłacone należności są wyświetlane w kolorze czerwonym oraz posiadają licznik wysłanych monitów w ich sprawie. Monity możemy wysyłać seryjnie dla wybranych niezapłaconych faktur. Kreator monitów pozwala tworzyć dowolne monity korzystając jednocześnie z danych pobieranych od klienta np.: saldo lub kwota faktury.
 
Zarządzanie awariami
Moduł awarii pozwala monitorować i kontrolować wszystkie awarie klientów (abonentów) przez rejestrację
 • -indywidualny zapis awarii dla każdego klienta ,
 • -seryjny zapis awarii dla wybranych z listy klientów np.: całego bloku lub ulicy ,

 • Zapisywanie awarii pozwala jeżeli zaznaczymy opcje odliczeń w module konfiguracyjnym na automatyczne odliczanie czasu awarii od kwoty abonamentu (przy wydrukach indywidualnych i seryjnych). Rejestracja awarii pozwala śledzić w których miejscach mamy największe problemy w sieci i wyłapywać wąskie gardła.
   
  Sprawdzanie histori opłat OnLine
  Dodatkowo do systemu dodawane są skrypty (ASP) pozwalające na dostęp OnLine przez interent kontrahentów w celu monitporowania opłat.
   

   
   
   
  .
  Copyright (c) 2014 Infnetia