Strona główna >> Produkty >> Obsługa wierzytelności
.

:: Szkolenia informatyczne
:: Mobbing - zabezpiecz firmę
:: Szkolenia językowe
:: Wdrożenia norm ISO
:: Podpis elektroniczny
:: Informatyzacja firm

Produkty
::    
  Mechanizm rozliczania
  Obsługa należności
  Obsługa wpłat
  Obsługa kosztów
    
  Obsługa etapów odzyskiwania
  Kalkulatory odsetek
  Daty historyczne
 
System obsługi wierzytelności pozwala na kompleksowe zarządzanie wierzytelnościami. Pozwala kontrolować odzyskiwanie(windykacje) wierzytelności. Posiada mechanizmy pozwalające na automatyzację przeliczania kwot biorących udział we wszystkich etapach odzyskiwania wierzytelności od listy należności przez koszty obce i własne po odsetki. Wbudowany systemem raportów finansowych i intuicyjny interfejs.
 
 
Mechanizm rozliczania i zasada działania
Główne mechanizmy systemu rozliczeń pozwalają automatycznie wyliczać
  • odsetki ustawowe z uwzględnieniem spłat cząstkowych ,
  • rozliczanie wpłat na koszty własne, należność główną, odsetki, itp
  • scalać dwie lub kilka należności w tym odsetki i kwotę główną w nową należność aby wyliczać odsetki od odsetek,
  • sumowanie i dowolne rozliczanie sumy kosztów każdego etapu,
 
Obsługa należności
System pozwala w łatwy sposób przedstawić i zarządzać należnościami wchodzącymi w skład wierzytelności. Umożliwia intuicyjne naliczanie odsetek ustawowych oraz wprowadzanie spłat cząstkowych dla dowolnych należności.
 
 
Obsługa wpłat
Każdy etap np.: sąd, komornik, może posiadać dowolną liczbę wpłat, którymi należy rozliczyć koszty obsługi etapu lub spłacić należności w postaci rozliczenia kwoty głównej bądź odsetek. Wszystkie rozliczenia możemy podglądać w hierarchicznej strukturze drzewka w którym gałęziami są rozliczenia poszczególnych wpłat.
 
 
Obsługa kosztów
Wszystkie etapy maja mozliwość naliczania kosztów ze względu na poniesione koszty własne lub koszty obsługi etapu. Koszty te można później rozliczać z dokonywanych przez dłużnika wpłat.
 
 
Obsługa etapów
Każde odzyskiwanie (windykacja) wierzytelności składa się z szeregu etapów. System nasz pozwala w intuicyjny sposób zarządzać etapami wierzytelności zliczając wpłaty dokonane przez dłużnika w wybranym etapie lub sumując koszty własne i koszty uzyskane z ramienia prowadzenia etapu.
 
Kalkulatory odsetek
System posiada kalkulatory odsetek ustawowych, kosztów sądowych, kosztów prowadzenia spraw oraz wiele innych potrzebnych do zarządzania wierzytelnościami.
 
Daty historyczne
Każda wierzytelność posiada daty historyczne które w słownictwie ekonomicznym nazywane są "milestones" pozwalają one określić przełomowe okresy każdej wierzytelności i na podstawie tego analizować i porównywać wierzytelności dla wychwycenia zależności i uzyskać obraz nakładu środków dla specyficznych wierzytelności.

 

 
 
.
Copyright (c) 2014 Infnetia