Strona główna >> Szkolenia językowe >> Język rosyjski dla potrzeb windykacji
.

Język rosyjski:
:: Język "nowych russkich"
:: dla zaawansowanych
:: w codziennym użytku
:: w sektorze ubezpieczeń 1
:: w sektorze ubezpieczeń 2

Język rosyjski
dla potrzeb windykacji
::
Przeznaczenie szkolenia:

dla pracowników sektora biznesu, którzy posiadają podstawowe umiejętności i nawyki języka rosyjskiego, znają rosyjski alfabet i potrafią czytać niewielkie teksty na tematy życia codziennego.

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest:

  • zapoznanie słuchaczy z podstawową leksyką, niezbędną w biurze, w sferze usług przemysłowych z partnerem rosyjsko-języcznym,
  • wykorzystywanie technik słownych do załatwienia formalności i osiągnięcia zamierzonego celu.
  • uwzględnienie etycznych i socjalno-psychologicznych osobliwości pracownika rosyjskiego.

Czas szkolenia: 20 godzin

Organizacja szkolenia:

Lp.
Temat zajęć
Czas

1.

Stworzenie sprzyjającego klimatu Psychologicznego w zakładzie - podstawowe struktury językowe.

2

2.

Stworzenie nieskrępowanych stosunków i atmosfery zaufania podczas spotkania z potencjalnym dłużnikiem w czasie wstępnego spotkania.

2

3.

Technika przekonywania, argumentacji dla uzyskania zamierzonego efektu.

2

4.

Technika stawiania żądań w kategorycznej formie.

2

5.

Formy imperatywu.

2

6.

Etyka wyrażania zarzutu, frazeologia i wyrażenia, służące do osiągnięcia tego celu.

2

7.

Technika przekonywania o solidności i zaufaniu partnerów w biznesie.

2

8.

Krytyka argumentacji oponenta.

2

9.

Neutralizacja ostrego ataku rozmówcy, sposoby werbalne.

2

10.

Werbalne wyrażanie asertywności.

2

RAZEM

20


Zapraszamy do wspólpracy!

 


Pragniemy jednocześnie dodać, iż prezentowane w ofercie programy szkoleń są tylko propozycją.
W każdym przypadku jesteśmy bardzo elastyczni i z przyjemnością dostosujemy się do wymagań Państwa firmy...

.
Copyright (c) 2014 Infnetia

informacja o dofinansowaniu PFR